TÍN HIỆU CẤP CỨU HÀNG HẢI

   
   

Tín hiệu dù

Type:JHR-4 (CCS), HR-3 (EC)
Chiều cao pḥng ≥300m
Màu: Sáng đỏ
Cường độ sáng >30,000cd
Thời gian phát sáng  ≥40s
Tốc độ rơi <5m/s
Hạn sử dụng: 3 năm

   

Tín hiệu đuốc

Type:HH-3
Màu: sáng đỏ
Cường độ sáng >15,000cd
Thời gian cháy >1min
Khả năng họat động: tiếp tục sáng trong ṿng 10s khi ch́m dưới nước.
Hạn sử dụng: 3 năm

   

Tín hiệu khói

Type:JHB-4 (CCS), HB-3 (EC)
Màu khói: màu cam
Thời gian phát khói ≥3 min
Khả năng họat động: tiếp tục sáng trong ṿng 10s khi ch́m dưới nước.
Hạn sử dụng: 3 năm

   
Enlarge

Tín hiệu đèn khói

Type:JHL-4 & JHLS-4 (CCS), HL-2 & HLS-2 (CE)
Cường độ sáng >2cd
Thời gian sáng >2h
Màu khói: màu cam
Thời gian phát khói >15min
Khả năng họat động: tiếp tục sáng trong ṿng 10s khi ch́m dưới nước.
Hạn sử dụng: 3 năm

 

 

Thiết bị phóng dây

TypeJHT-4 (CCS), HT-2 (EC)
Khỏang cách phóng
230m
Độ bền của dây
2kN
Hạn sử dụng: 3 năm