PHAO TRN

   
   

Enlarge

Phao trn c dy giữ v băng phản quang

Model: DY 5555 (2.5kg) v DY 5555-4 (4.3kg)

Vật liệu: HDPE & PU

Tiu chuẩn: Solas 74/96 & LSA Codes

Hng sản xuất: Huayan - Trung quốc

Xem catalogue

   

Enlarge

Phao trn c dy giữ v băng phản quang

Code: 70090 (2.5kg) v 70110 (4kg)

Vật liệu: Polyethylene

Tiu chuẩn: CE, Solas 74/96 & LSA Codes

Hng sản xuất: Lalizas - Hy lạp

Xem catalogue

   

Dy nm nổi cho phao trn

Vật liệu: Polyethylene

Mu: cam

Đường knh: 8mm

Chiều di: 30m

Lực ko đứt: 400kg

Hng sản xuất: Lalizas - Hy lạp

Code: 70260

Xem catalogue