B CỨU SINH

   

 

B cứu sinh bơm hơi

Model: LR05/L, LR07/L

Sức chứa: 6,10,12, 15, 16, 20, 25 người

Hng sản xuất: DSB - Đức

Xem Catalogue

     

Enlarge

B cứu sinh bơm hơi

Model: FRN-SN

Sức chứa: 6,10, 15, 20, 25 người

Hng sản xuất: Fujikura - Nhật bản

Xem Ctalogue 

     

 

B cứu sinh bơm hơi

Model: KHA

Sức chứa: 6,10, 15, 20, 25 người

Hng sản xuất: Youlong - Trung quốc

Xem thng số kỹ thuật

 

B cứu sinh bơm hơi

Model: HNF-A

Sức chứa: 6,10, 15, 20, 25 người

Hng sản xuất: Haining - Trung quốc

Xem Catalogue