BỘ QUẦN ÁO CHỐNG CHÁY

   
   

Bộ quần áo chống cháy

Vật liệu: vải tráng nhôm

Một bộ gồm: quần, áo, mũ có kính che mặt, ủng cao su, găng tay.

Thỏa măn tiêu chuẩn Solas

Hăng sản xuất: PG Products - UK

Xem Catalogue

   

Enlarge

Bộ quần áo chống cháy

Vật liệu: vải tráng nhôm

Một bộ gồm: quần, áo, mũ trùm đầu có kính, ủng, găng tay

Nước sản xuất: Trung quốc

Chứng chỉ: Đăng kiểm CCS (Trung quốc)

   
Enlarge Bộ quần áo chống cháy

Vật liệu: vải tráng nhôm

Một bộ gồm: quần, áo, mũ có kính che mặt, ủng cao su, găng tay.

Hăng sản xuất: Tempex - Đức

Xem Catalogue