THIẾT BỊ THỞ

   
   

Bộ thở dng cho bộ đồ chữa chy

Model: AERIS

Một bộ han chỉnh gồm gi đeo, mặt nạ, bnh kh bằng thp 6 lt x 200 bar

Thời gian thở: 30 pht

Hng sản xuất: Fenzy - Php

Chứng chỉ Đăng kiểm BV - Php

Xem catalogue

   

Thiết bị thở di động

Xe đẩy chứa 2 hoặc 4 bnh kh

Bnh kh bằng thp lọai 6 lt, p lực lm việc 200 hoặc 300 bar

Ống cao su 1/4" x 25m (2 ống)

C thể nối 2 ống thnh 50m nếu chỉ c 1 người dng

Cụm giảm p v đồng hồ km theo

Hng sản xuất: Fenzy - Php

Xem catalogue

   
Enlarge

Bộ thở dng cho bộ đồ chữa chy

Model: RHZK 6/30

Một bộ han chỉnh gồm gi đeo, mặt nạ, bnh kh bằng thp 6 lt x 300 bar

Thời gian thở: 45 pht

Hng sản xuất: Jiangsu Huayan Marine Equipment - TQ

Chứng chỉ Đăng kiểm CCS - Trung quốc

Xem catalogue

   
Enlarge

Bộ thở dng cho bộ đồ chữa chy

Model: RHZK 6.8/30

Một bộ han chỉnh gồm gi đeo, mặt nạ, bnh kh bằng sợi carbon 6 lt x 300 bar

Thời gian thở: 50 pht

Hng sản xuất: Jiangsu Huayan Marine Equipment - TQ

Xem catalogue

   
Enlarge

Mặt nạ thở cho bộ thở RHZK 6/30

Hng sản xuất: Jiangsu Huayan Marine Equipment - TQ

   
Enlarge

Van thở cho bộ thở RHZK 6/30

Hng sản xuất: Jiangsu Huayan Marine Equipment - TQ