Sản phẩm của chúng tôi được chia thành các nhóm chính như sau:

+ Thiết bị cứu sinh

+ Thiết bị cứu hỏa

+ Điện tử hàng hải

+ Phụ tùng máy tàu

+ Thiết bị trên boong

+ Hải đồ và các ấn phẩm hàng hải

+ Các tranh thiết bị khác

Thiết bị được nhập khẩu từ các nhà sản xuất có uy tín trên thế giới, thỏa măn đầy đủ các tiêu chuẩn dùng cho ngành hàng hải.