logo

 

 
             
line

 

     

 

VĂN PHÒNG CÔNG TY

391 Đào Trí, Phường Phú Thuận, Quận 7, Tp Hồ Chí Minh, Việt nam

Tel: (84-28) 3773 4498    Fax: (84-28) 3773 4464

Email: phanta@hcm.vnn.vn hoặc quan@phanta.com.vn

TRẠM BẢO DƯỠNG

Tel: (84-28) 3773 4461 / 62

 


       
       

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ KỸ THUẬT PHANTA

391 Đào Trí, Phường Phú Thuận, Quận 7, Tp Hồ Chí Minh

Phone: (84-28) 3773 4498  Fax: (84-28) 3773 4464