Công ty Phan Ta cung cấp cho khách hàng các dịch vụ chính như sau:

 

 

 
 

1. BẢO DƯỠNG BÈ CỨU SINH >>

 

Chúng tôi cung cấp dịch vụ bảo dưỡng bè cứu sinh theo quy định của nghị quyết IMO 761(18) và của nhà sản xuất.

 

Các lọai bè chúng tôi đă được ủy quyền của nhà sản xuất gồm: Fujikura, Mitsubishi, Sumitomo, Lalizas, Shanghai Youlong, Jiangsu Haining, Shanghai Haian, CRV, ΠCH-MK

 

 

2. BẢO DƯỠNG XUỒNG CỨU SINH >>

 

Việc kiểm tra bảo dưỡng xuồng cứu sinh, xuồng cấp cứu và thiết bị nâng hạ bao gồm các hạng mục sau:

 

- Kiểm tra lần đầu sau khi lắp đặt

 

- Thử tải tĩnh cho cẩu xuồng sau khi lắp đặt

 

- Kiểm tra hàng năm xuồng cứu sinh, móc nhả và thiết bị hạ xuồng

 

- Thử tải móc xuồng cứu sinh và thiết bị nâng hạ ở tải trọng 1.1 lần tải trọng làm việc (mỗi 5 năm)

 

- Hoán cải móc xuồng theo quy định của IMO MSC.1/Circ.1392

 

 

3. BẢO DƯỠNG THIẾT BỊ CỨU HỎA >>

 

Hạng mục kiểm tra bảo dưỡng thiết bị cứu hỏa bao gồm:

 

- Kiểm tra hàng năm b́nh cứu hỏa xách tay và xe đẩy

 

- Kiểm tra các hệ thống chữa cháy cố định CO2, Halon 1301, Bột khô, Foam, Phun sương bằng nước

 

- Thiết kế, lắp đặt các hệ thống cứu hỏa

 

- Phân tích mẫu chất tạo bọt chống cháy

 

 

 

4. THỬ TẢI CẨU >>

 

Chúng tôi thực hiện các công việc liên quan đến thử tải như sau:

- Thử tải cẩu làm hàng

- Thử tải cẩu thực phẩm

- Thử tải giá treo ống dẫn dầu

- Thử tải cẩu nâng hạ bè cứu sinh và xuồng cứu sinh

 

Thiết bị thử gồm:

- Lực kế lọai 5 tấn, 25 tấn, 50 tấn, 100 tấn điều khiển từ xa.

- Túi nước có tải trọng 3 tấn, 5 tấn, 15 tấn. Tổng tải trọng thử lên đến 40 tấn.

 

 

5. CÁC DỊCH VỤ PHÂN TÍCH VÀ HIỆU CHUẨN

 

- Phân tích mẫu Foam độ nở thấp và độ nở cao

 

- Phân tích chất lượng mẫu khí thở cho máy nén khí (CO, CO2, hơi nước, Hơi dầu)

 

- Hiệu chuẩn máy đo khí cầm tay của các hăng: Biosystem, Riken Keiki, Toka Seiki, Drager, BW, Honeywell

 

- Hiệu chuẩn đồng hồ áp suất

 

 

 

6. KIỂM TRA CÁC THIẾT BỊ KHÁC

 

Chúng tôi thực hiện việc kiểm tra hàng năm cho các thiết bị sau:

 

- Kiểm tra, đo và thử áp suất đóng mở của thiết bị thở SCBA

 

- Kiểm tra, thử áp suất áo phao cứu sinh bơm hơi

 

- Kiểm tra hàng năm, thử áp suất áo bảo ôn

 

- Kiểm tra, thử tải phao tṛn, áo phao cứu sinh, thang xuồng, thang hoa tiêu

   
   

7. GIẤY CHỨNG NHẬN CỦA CƠ QUAN ĐĂNG KIỂM

 
     
     
     
     

6. PHẠM VI CUNG CẤP DỊCH VỤ

 

Tại các cảng của Việt nam như Sài g̣n, Hải pḥng, Quảng ninh, Nha trang, Đà nẵng, Vũng tàu.

 

Công ty cũng có thể cung cấp dịch vụ ở nước ng̣ai theo yêu cầu của chủ tàu đối với một số dịch vụ cụ thể.

 
     
     
     

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ KỸ THUẬT PHANTA

391 Đào Trí, Phường Phú Thuận, Quận 7, Tp Hồ Chí Minh

Phone: (84-28) 3773 4498 Fax: (84-28) 3773 4464