XUỒNG CAO SU BƠM HƠI

 

 

 

Xuồng cao su bơm hơi nhăn hiệu ZEBEC do Hàn quốc sản xuất có ưu điểm: dễ bảo quản, dễ vận chuyển, giá thành không cao. Xuồng có nhiều chủng lọai, đa dạng, rất cơ động khi sử dụng ở vùng có nhiều sông rạch, ven biển và hải đảo. Thuyền Zebec có độ an ṭan cao, dễ điều khiển khi dùng chèo hay lắp máy, có thể lắp máy dễ dàng, xuồng có độ ổn định cao. Sức chở lớn hơn so với các lọai xuồng bằng vật liệu khác khi có kích thước tương đương, nhưng độ bền không thua kém các vật liệu khác, đặc biệt khả năng chịu nhiệt và không bắt lửa.

 

Xem mô tả kỹ thuật

 

 

XUỒNG ARMADA

Đơn vị: cm

Model

350A 380A 420A 450A
Dài 350 380 420 450
Dài trong 225 253 300 300
Rộng 162 166 183 183
Rộng trong 76 79 92 92
Đường kính ống 43 44 46 46
Sức ngựa, max 15 30 40 40
Số buồng khí 3+1 3+1 5+1 5+1
Tải trọng, max 650kg 750kg 850kg 950kg
Số người 6 7 8 9
Trọng lượng 60kg 65kg 85kg 90kg
   

Xem Catalogue

     
 

XUỒNG ARMADA RESCUE

Đơn vị: cm

Model

420AR 450AR 480AR 500AR
Dài 420 450 480 500
Dài trong 227 227 338 338
Rộng 198 198 214 214
Rộng trong 97 97 104 104
Đường kính ống 51 51 56 56
Sức ngựa, max 40 40 40 50
Số buồng khí 5+1 5+1 7+1 7+1
Tải trọng, max 900kg 1000kg 1100kg 1200kg
Số người 8 9 10 12
Trọng lượng 100kg 105kg 115kg 120kg
   

Xem Catalogue

     
 

XUỒNG SEABON

Đơn vị: cm

Model

220S 270S 290S 320S
Dài 220 270 290 320
Dài trong 154 173 190 214
Rộng 123 146 160 163
Rộng trong 60 69 76 76
Đường kính ống 32 42 42 43
Sức ngựa, max 6 8 15 15
Số buồng khí 3 3+1 3+1 3+1
Tải trọng, max 350 430kg 475kg 540kg
Số người 2 3 4 5
Trọng lượng 26kg 50kg 55kg 60kg
   

Xem Catalogue

     
 

XUỒNG NEPLUS

Đơn vị: cm

Model

260N   290N  
Dài 260   290  
Dài trong 173   190  
Rộng 145   160  
Rộng trong 69   76  
Đường kính ống 42   42  
Sức ngựa, max 6   8  
Số buồng khí 3   3  
Tải trọng, max 400kg   470kg  
Số người 3   4  
Trọng lượng 40kg   45kg  
   

Xem Catalogue