My đo kh

 

   

My đo 4 kh (O2, LEL, CO, H2S)

Model: MultiPro

Dng pin sạc Li-ion hoặc pin kh Alkaline

Thời gian họat động: 22 giờ

Hng sản xuất: Sperian - Mỹ

Xem catalogue

   

My đo 4 kh (O2, LEL, CO, H2S)

Model: X-am 2500

Thỏa mn tiu chuẩn hoạt động ở Zone 0 v chống bụi v nước IP 67

Thời gian dng pin hơn 12 giờ với pin Alkaline hoặc pin sạc

Sử dụng với pin sạc Ni-MH hoặc pin Alkaline

Hng sản xuất: Drager - Đức

Xem catalogue

   

My đo 4 kh (O2, LEL, CO, H2S)

Model: GX-2009

Kn nước v bụi (IP67)

Bo động bằng đn, ci (95dB ở 30cm) v rung

Km theo pin sạc Ni-MH v bộ sạc

Hng sản xuất: Riken Keiki - Nhật bản

Xem catalogue

 

 

My đo 4 kh (O2, LEL, CO, H2S)

Model: GX-2003

C bơm ht kh km theo, phng nổ

Bo động bằng đn, ci v rung

Km theo pin sạc Ni-Cd v bộ sạc

Hng sản xuất: Riken Keiki - Nhật bản

Xem catalogue

 

 

My đo 4 kh (O2, LEL, CO, H2S) v nhiệt độ

Model: GX-111

C bơm ht kh km theo, phng nổ

Họat động lin tục 16 giờ

Bo động bằng đn, ci

C khả năng hiệu chuẩn tự động

Hng sản xuất: Riken Keiki - Nhật bản

Xem catalogue

   

My đo kh chy nổ (HC)

Model: GP-01

Kch thước: 35x105x20mm

Khối lượng: 80g

Bo động bằng đn, ci v rung

Kết cấu phng nổ

Hng sản xuất: Riken Keiki - Nhật bản

 

 

 

My đo kh chy nổ (HC)

Model: RI-415

Dải đo rộng, từ nồng độ cao (VOL) tới nồng độ thấp (LEL)

Kết cấu phng nổ

Thiết kế đầu d hồng ngọai cho php đo chnh xc HC v CH4

Xem catalogue