Máy đo khí

 

   

Multi Gas Clip Infrared (MGC)

Đo 4 khí gồm LEL, H2S, CO và O2

Thời gian sử dụng pin liên tục: 2 tháng

Chu kỳ hiệu chuẩn: hàng năm

Vẫn hoạt động trong môi trường khí trơ, không cần khí Oxy

Dễ sử dụng

Nhắc nhở chu kỳ thử / hiệu chuẩn

Lập tŕnh được mă người sử dụng

Hăng sản xuất: Gas Clip Technologies, USA

See catalogue

   

Máy đo 4 khí (O2, LEL, CO, H2S)

Model: X-am 2500

Thỏa măn tiêu chuẩn hoạt động ở Zone 0 và chống bụi và nước IP 67

Thời gian dùng pin hơn 12 giờ với pin Alkaline hoặc pin sạc

Sử dụng với pin sạc Ni-MH hoặc pin Alkaline

Hăng sản xuất: Drager, Đức

Xem catalogue

   

Máy đo 4 khí (O2, LEL, CO, H2S)

Model: GX-2009

Kín nước và bụi (IP67)

Báo động bằng đèn, c̣i (95dB ở 30cm) và rung

Kèm theo pin sạc Ni-MH và bộ sạc

Hăng sản xuất: Riken Keiki, Nhật bản

Xem catalogue

 

 

Máy đo 4 khí (O2, LEL, CO, H2S)

Model: GX-2003

Có bơm hút khí kèm theo, pḥng nổ

Báo động bằng đèn, c̣i và rung

Kèm theo pin sạc Ni-Cd và bộ sạc

Hăng sản xuất: Riken Keiki, Nhật bản

Xem catalogue

 

 

Máy đo 4 khí (O2, LEL, CO, H2S) và nhiệt độ

Model: GX-111

Có bơm hút khí kèm theo, pḥng nổ

Họat động liên tục 16 giờ

Báo động bằng đèn, c̣i

Có khả năng hiệu chuẩn tự động

Hăng sản xuất: Riken Keiki, Nhật bản

Xem catalogue

   

Máy đo khí cháy nổ (HC)

Model: GP-01

Kích thước: 35x105x20mm

Khối lượng: 80g

Báo động bằng đèn, c̣i và rung

Kết cấu pḥng nổ

Hăng sản xuất: Riken Keiki, Nhật bản

 

 

 

Máy đo khí cháy nổ (HC)

Model: RI-415

Dải đo rộng, từ nồng độ cao (VOL) tới nồng độ thấp (LEL)

Kết cấu pḥng nổ

Thiết kế đầu ḍ hồng ngọai cho phép đo chính xác HC và CH4

Hăng sản xuất: Riken Keiki, Nhật bản

Xem catalogue