ĐN O PHAO

   
   

Đn o phao

Model: Jack A1-Alk

Nguồn điện: Pin Alkaline

Hạn sử dụng: 5 năm

Kch họat khi tiếp xc với nước (c thể tắt bằng cng tắc)

Thỏa mn EC-MED, Solas v LSA codes

Hng sản xuất: Alcares - Đan mạch

Xem catalogue

   

Đn o phao

Model: "Safelite II"

Nguồn điện: Pin Lithium

Hạn sử dụng: 5 năm

Cng nghệ đn LED

Kch họat khi tiếp xc với nước hoặc bằng tay

Thỏa mn EC-MED, Solas v LSA codes

Hng sản xuất: Lalizas - Hy lạp

Code: 71209

Xem catalogue

   

Đn o phao

Nguồn điện: dng pin kh tch hợp

Hạn sử dụng: 5 năm

Cng nghệ đn LED

Model: YDG1B

Thỏa mn tiu chuẩn EC-MED, Solas v LSA codes

Hng sản xuất: Jiangsu Huayan Marine Equipment - TQ

   

Đn o phao

Nguồn điện: dng 4 pin kh AA

Model: YD5

Thỏa mn Solas 74/96 v LSA codes

Chứng chỉ do Đăng kiểm CCS (Trung quốc) cấp

Hng sản xuất: Jiangsu Huayan Marine Equipment - TQ