ĐN PHAO TRN

   
   

Đn phao trn

Model: QD2

Lọai sử dụng kh D-Cell

Hạn sử dụng: khng c

Hng sản xuất: Jiangsu Huayan Marine Equipment - TQ

Chứng chỉ Đăng kiểm CCS - Trung quốc

Xem catalogue

   

Đn phao trn

Code: 70030 (tiu chuẩn EC/MED)

Nguồn điện: 4 pin kh D-Cell

Hạn sử dụng: khng c

Hng sản xuất: Lalizas - Hy lạp

Chứng chỉ Đăng kiểm BV - Php

Xem catalogue

   

Enlarge

Đn phao trn

Model: L40

Thỏa mn tiu chuẩn ATEX and IECEx

Dng cho tu dầu trong vng nguy hiểm

Thời hạn sử dụng: 5 năm

Hng sản xuất: Daniamant - UK

Xem catalogue

   

Đn phao trn

Model: FBQD2 (tiu chuẩn EC/MED)

Bng đn: LED

Nguồn điện: pin kh 2xLR20

Thỏa mn tiu chuẩn IEC60079-0 & IEC60079-11

Cấp phng nổ: Ex iaIIC T4

Dng cho tu dầu trong vng nguy hiểm

Hng sản xuất: Huayan - Trung quốc

Xem catalogue