CC THIẾT BỊ CỨU SINH KHC

   
   

Thiết bị thở Oxy cấp cứu

Sức chứa của bnh kh: 414 lt kh

Km theo mặt nạ thở oxy (lọai chụp mũi), bộ kch thở

v bộ điều chỉnh lưu lượng 0-15 lt/pht

Hng sản xuất: Erie - Mỹ

   

Enlarge

Bộ quần o chống mất nhiệt

Code: 70454

Thỏa mn Solas v LSA Codes

Hng sản xuất: Lalizas - Hy lạp

Xem catalogue

   

Enlarge

Bộ quần o chống mất nhiệt

Model: HHJB-04-A

Thỏa mn Solas v LSA Codes

Nước sản xuất: Trung quốc

   

Enlarge

Bộ quần o chống mất nhiệt

Model: HYF-2

Thỏa mn Solas v LSA Codes

Hng sản xuất: Jiangsu Huayan Marine Equipment - Trung Quốc

Xem catalogue

   
Enlarge

Mc nhả nhanh dng cho b cứu sinh

Vật liệu: Inox

Nước sản xuất: Trung quốc

   

Enlarge

Vng cứu sinh nổi km theo dy giữ

Nước sản xuất: Trung quốc

 

 

Gương hiệu

Dng cho b cứu sinh hoặc xuồng cứu sinh

Nước sản xuất: Trung quốc

   

Dim chống gi

Dng cho xuồng cứu sinh

Nước sản xuất: Trung quốc

   

Cốc uống nước chia độ

Dng cho b cứu sinh hoặc xuồng cứu sinh

Nước sản xuất: Trung quốc

   

Dao nổi

Dng cho b cứu sinh hoặc xuồng cứu sinh

Nước sản xuất: Trung quốc

   
Bộ đồ cu

Dng cho b cứu sinh hoặc xuồng cứu sinh

Nước sản xuất: Trung quốc

   

Mi cho

Vật liệu: bằng nhựa

Dng cho b cứu sinh

Nước sản xuất: Trung quốc

   

Băng phản quang

Tiu chuẩn: Solas, dng cho hng hải

Kch thước: 50mm x 50m

Hng sản xuất: 3M - Mỹ

Chứng chỉ: Đăng kiểm Lloyd's

   

Băng phản quang

Tiu chuẩn: Solas, dng cho hng hải

Kch thước: 50mm x 45m

Hng sản xuất: Kiwa - Nhật bản

   

Đai an ton cho xuồng cứu sinh

Loại: 2 điểm

Vật liệu dy: Polypropylene

Vật liệu kha: Hợp kim nhm

Nước sản xuất: Trung quốc

Xem catalogue

 

 

Đai an ton cho xuồng cứu sinh

Loại: 4 điểm

Vật liệu dy: Polypropylene

Vật liệu kha: Hợp kim nhm

Nước sản xuất: Trung quốc

Xem catalogue