o phao

 

o phao cứu sinh

Dng cho người lớn >43 kg

Tiu chuẩn: Solas 2010 & LSA Codes

Chứng chỉ: Đăng kiểm GL (Đức)

Hng sản xuất: Lalizas - Hy lạp

Code: 70178

Xem Catalogue

o phao cứu sinh

Model: HYJ-A3

Thỏa mn EC-MED, Solas 74 v sửa đổi

Sức nổi: 150N

Dng cho người lớn từ 43kg-140kg

Hng sản xuất: Huayan - TQ

Xem Catalogue

o phao cứu sinh

Model: HYJ-A2 (Foldable type)

Thỏa mn EC-MED, Solas 74 v sửa đổi

Sức nổi: 150N

Dng cho người lớn từ 43kg-140kg

Hng sản xuất: Huayan - TQ

Xem Catalogue

o phao cứu sinh

Model: HYJ-C1

Thỏa mn EC-MED, Solas 74 v sửa đổi

Sức nổi: 120N

Dng cho người lớn từ 15kg-43kg

Hng sản xuất: Huayan - TQ

Xem Catalogue

o phao bơm hơi

Model: SECUMAR PX 150

Tiu chuẩn: DIN EN ISO 12402-3

Khối lượng: 0.85 kg

Sức nổi: 150N

Tự họat động khi xuống nước

Hng sản xuất: Bernhardt Apparatebau - Đức

Xem Catalogue

o phao bơm hơi

Type: Sigma - Code: 71094

Tiu chuẩn: CE ISO 12402-3

Sức nổi: 150N

Tự họat động khi xuống nước

Loại: 1 khoang

Hng sản xuất: Lalizas - Hy lạp

Xem Catalogue

o phao lm hng (Work vest)

Code: 71144

Dng cho người lớn, >40kg, vng ngực (80-130)cm, sức nổi: 50N

Tiu chuẩn: CE ISO 12402-5

Hng sản xuất: Lalizas - Hy lạp

Nước sản xuất: Trung quốc

Xem Catalogue

o phao lm hng (Work vest)

Model: 280

Vật liệu: vinyl

Tiu chuẩn: USCG Type V

Hng sản xuất: Imperial - USA

Xem Catalogue

   

o phao lm hng (Work vest)

Model: WVO-50

Tiu chuẩn: USCG

Hng sản xuất: Billy Pugh - USA

o phao lm hng (Work vest)

Model: WVO-100

Tiu chuẩn: USCG

Hng sản xuất: Billy Pugh - USA