BỘ NHẢ THỦY TĨNH

   
   

Bộ nhả thủy tĩnh cho phao b

Model: H20R

Hng sản xuất: Hammar - Thụy điển

Xem hướng dẫn lắp đặt

   

Bộ nhả thủy tĩnh cho EPIRB

Model: H20E

Hng sản xuất: Hammar - Thụy điển

   

Bộ nhả thủy tĩnh cho phao b

Model: JSQ-III

Nước sản xuất: Trung quốc