VAN CỨU HỎA V PHỤ KIỆN

   

Van cứu hỏa km theo mặt bch

Lọai: gc 900

Kch thước: 2" (50mm) hoặc 2.5" (65mm)

Vật liệu: đồng thau

Km theo khớp nối

Nước sản xuất: Trung quốc

   

Van cứu hỏa km theo mặt bch

Lọai: thẳng

Kch thước: 2" (50mm) hoặc 2.5" (65mm)

Vật liệu: đồng thau

Km theo khớp nối

Nước sản xuất: Trung quốc

   

Van cứu hỏa (khng c mặt bch)

Lọai: gc 900

Kch thước: 2" (50mm) hoặc 2.5" (65mm)

Vật liệu: đồng thau

Km theo khớp nối

Nước sản xuất: Việt nam

   
Enlarge

Nắp đậy van cứu hỏa

Lọai: Nakajima

Vật liệu: đống thau

Nước sản xuất: Trung quốc

   

Nắp đậy van cứu hỏa

Lọai: Storz

Vật liệu: đống thau

Nước sản xuất: Trung quốc

   

Khớp nối gắn van cứu hỏa

Lọai: Storz

Kiểu ren: ci

Vật liệu: đống thau

Nước sản xuất: Trung quốc

   

Khớp nối gắn van cứu hỏa

Lọai: Nakajima

Kiểu ren: ci

Vật liệu: đống thau

Nước sản xuất: Trung quốc

   

Khớp nối gắn van cứu hỏa

Lọai: Gost (Nga)

Kiểu ren: ci

Vật liệu: đống thau

Nước sản xuất: Việt nam