ỐNG RỒNG CỨU HỎA

 

 

HĂNG SẢN XUẤT: G&H ĐỨC

 
Chủng loại TITAN 2F TITAN 3F
Đường kính, mm/inch 38(1.5") / 52(2") / 65(2.5") 38(1.5") / 52(2") / 65(2.5")
Chiều dài, m 20 / 30 20 / 30
Áp lực làm việc, bar 16-20 16-20
Áp lực phá hủy, bar 50 50
Màu Trắng Trắng
Tiêu chuẩn MED 96/98EC DIN 14811 MED 96/98EC

Xem Catalogue

 

 

 

HĂNG SẢN XUẤT: JAKOB - ĐỨC

 
Chủng lọai Synthetic Special 500 Synthetic Polydur
Đường kính, mm/inch 38(1.5") / 50(2") / 65(2.5") 38(1.5") / 50(2") / 65(2.5")
Chiều dài, m 20 20
Áp lực làm việc, bar 17 17
Áp lực phá hủy, bar 50 50
Màu Trắng Đỏ
Tiêu chuẩn DIN 14 811 BS 6391:1983 Type III

Xem Catalogue